• Our Blog

Rapha Health Institute joined the Asia’s Biggest 4-in-1 Franchise Event


“Asia to the world. The world to Asia” at SMX Convention Center, Manila Philippines

+ read more

Dr. Cris Talks About Stress

Your journey towards health and long life begins now. The best of traditional medicine and the most innovative practices of alternative and complementary medicine come together...

Imelda Guevara

Last year nang ako ay ma-diagnose na may heart disease, tatlong cardiologist ang tumingin sa akin. Kinakailangan ko raw agad magpa-angioplasty dahil may bara yung gitnang ugat sa puso ko na pag ako daw inatake madadamage daw ang buong puso ko.

Dinala ako ng anak ko kay Dr. Cris Enriquez ng Rapha Health Institute.

Sinabi ni Doc kaya niya ire-reverse ang sakit ko basta susunod lang ako sa kanya na hindi na ako mag-uundergo ng angioplasty.

At yun nga yung tinatawag na Chelation. After five months na gamutan, na-reverse ang aking heart disease. Yung unang Cardiovision ko, yung ASI ko ay 125, ngayon ay 35 na lang. Tinanong ko si Doc kung OK na ako. Ang sabi niya normal nang lahat, maganda ang result. Kaya nagpapasalamat ako kay Doc Enriquez at sa lahat ng staff ng Rapha Health.

  • CLINIC HOURS

For inquiries on the programs and treatments offered by the Clinic,
you may send us an email at info@raphahealth.ph.
You may also give us a call at (632) 757 3335
for schedules and inquiries.
Mondays to Fridays, 8:00am to 8:00pm and
Saturdays, 8:00am to 7:00pm